Thắp sáng ước mơ du học
Hotline:098. 335. 0768 - 04. 3941. 1859
Untitled Document

Phổ thông trung học Anh

Chương trình phổ thông trung học
Chương trình phổ thông trung học

31/10/2013  

Tại Anh và Xứ Wales, bậc trung học bắt đầu từ First Form, tức Lớp 7 (độ tuổi 11-12) đến Fifth Form, tức lớp 11 (độ tuổi 15-16). Trong 2 năm lớp 10 và 11, học sinh học để thi lấy các chứng chỉ tốt nghiệp trung học của các môn học (General Certificate of Secondary Education – GCSEs) và sau đó coi như hoàn thành bậc trung học phổ thông, học sinh có nhiều lựa chọn tiếp theo