Thắp sáng ước mơ du học
Hotline:098. 335. 0768 - 04. 3941. 1859
Untitled Document

Chương trình hè tại Anh

Chương trình A-levels tại Anh

31/10/2013  

Chương trình A-levels tại Anh
Những trường đại học hàng đầu của Anh đòi hỏi học sinh THPT phải dự kì thi của chương trình A –levels.Chương trình A-Levels là gì?Chương trình A-Levels kéo dài 2 năm nhằm mục đích đào tạo chuẩn bị cho học sinh vào học tại các trường đại học danh tiếng của Anh.Chương trình
Chương trình A-levels

Tấm hộ chiếu để vào các trường Đại học danh tiếng nhất Anh quốc

Những trường đại học hàng đầu của Anh đòi hỏi học sinh THPT phải dự kì thi của chương trình A –levels.Chương trình A-Levels là gì?Chương trình A-Levels kéo dài 2 năm nhằm mục đích đào tạo chuẩn bị cho học sinh vào học tại các trường đại học danh tiếng của Anh.Chương trình A-levels luôn được đào tạo tại những trường chuyên biệt như Học viện Quốc Tế EF, cũng được biết đến với tên gọi là trường Bậc 6. Chương trình A-levels phải học trong vòng 2 năm và sẽ được kiểm tra vào cuối mỗi năm.

Tấm hộ chiếu để lấy bằng cấp danh tiếng nhất

Học sinh bắt buộc học để tham gia những kỳ thi A-levels, lấy điểm và nộp đơn vào các trường Đại học hàng đầu của Anh quốc. Điểm A-levels cao luôn là yêu cầu hàng đầu để vào học các ngành như Bác sĩ, Luật và Kỹ sư tại các trường đại học. Bằng cấp A-levels được công nhận là một chương trình đào tạo có chất lượng trên toàn thế giới. Điểm A-levels càng cao thì học sinh càng có cơ hội vào được các trường đại học theo nguyện vọng của học sinh.

Các kỳ thi A-levels tiến hành như thế nào?

Thông thường, học sinh sẽ nộp từ 3 đến 4 điểm môn học A-levels vào các trường đại học. Học sinh luôn được khuyên chọn môn học phù hợp với năng lực cũng như khả năng nhận vào học từ trường đại học. Tùy theo trường đại học, một số trường sẽ theo dõi bảng điểm của học sinh trong suốt 1 hay 2 năm học trong khi những trường khác thì chỉ chú ý vào điểm thi cuối năm. Những kỳ thi được chấm điểm một cách độc lập và điểm cao nhất của A-levels là A cho đến thấp nhất là E.